Dezynfekcja obiegów

Problem powstawania glonów i bakterii pojawia się zarówno w zamkniętych jak i otwartych obiegach chłodzenia. Medium skażonym może być woda jak i glikol.

Pojawienie się życia biologicznego w instalacji zakłóca pracę całego układu. 

Nasza firma świadczy usługi dezynfekcji i odglaniania wraz z czyszczeniem całej instalacji. 


Poniżej przykładowy schemat dezynfekcji obiegu wypełnionego glikolem, w którym nastąpił rozkład czynnika chłodzącego (obniżenie pH roztworu) :

1 ) wstępne płukanie układu

2 ) odtłuszczanie

3 ) mycie wraz z dezynfekcją 

4 ) płukanie właściwe

5 ) pasywowanie instalacji

 

W celu dokonania ekspertyzy oraz wyceny usługi dezynfekcji skontaktuj się z naszymi działami. 

Przyjedziemy, dokonamy ekspertyzy oraz przedstawimy technologię wraz z kompletną wyceną.


Poniżej przykładowa realizacja

 

Zdjęcia:

Napisz do nas!

FORMULARZ KONTAKTOWY