Układy kotłowo - parowe

Układy kotłowo parowe ze względu na swoją specyfikę pracy, są szczególnie narażone na powstawanie i odkładanie się kamienia kotłowego, który powoduje korozję materiału, z którego wykonana jest instalacja oraz zmniejsza jego wydajność. 

 

Środki produkowane przez naszą firmę zapewniają odpowiednią ochronę antykorozyjną  i  antyosadową instalacji przemysłowej.

Nasi eksperci opracowali produkt o nazwie Vitro Tanin, który dzięki własnościom nielotnym

znalazł zastosowanie w przemyśle spożywczym. Chroni instalację przed korozją i nie przedostaje się wraz z parą wodną do procesu produkcyjnego.

Produkty posiadające własności lotne są stosowane w procesach mniej wymagających.


Polecamy preparat Vitro 9002pH+ - środek do zabezpieczania antykorozyjnego oraz antyosadowego w kotłach.  Dzięki własnościom lotnym rozprzestrzenia się  w całej instalacji i zabezpiecza ją przed korozją i odkładaniem osadu.

Wnętrze kotła parowego przed zastosowaniem środka Vitro Tanin 

Ta sama instalacja po upływie 6 miesięcy stosowania środka Vitro Tanin

Zapraszamy do kontaktu z nami.

Czym jest kamień kotłowy?

 

Jest to osad z twardej wody tworzący się w instalacjach wytwarzania pary. Składają się na niego głównie węglany wapnia i magnezu, nierzadko także siarczany i krzemiany, które pokrywają powierzchnię zbiorników i instalacji. Kamień w parowych układach kotłowych prowadzi nie tylko do korozji, ale również do występowania znaczących strat energetycznych. Stwarza również ryzyko lokalnych przegrzań, które w konsekwencji mogą uszkodzić parowe układy kotłowe. Z tego względu szczególnie istotne jest zarówno zapobieganie powstawania kamienia, jak i jego usuwanie.

Korozja układów kotłowych prowadzi do obniżenia jego wytrzymałości. Ponadto powstający osad korozyjny z czasem łuszczy się, czopując ujścia rur. Może to doprowadzić do groźnych sytuacji, ponadto znacząco obniża wydajność całego systemu, prowadząc do zwiększonego zużycia paliwa. Niepozorny na pierwszy rzut oka problem wynikający ze zbyt dużej ilości soli mineralnych może narazić przedsiębiorstwo na poważne straty finansowe, a także konieczność przestoju na czas wymiany kotła na nowy.

 

Jak walczyć z kamieniem kotłowym?

 

VitroChem Group zajmuje się między innymi produkcją środków chemicznych, a także montowaniem specjalistycznej technologii służącej do korekcji chemicznej wody oraz jej uzdatniania. Zdobyliśmy wiedzę i innowacyjne rozwiązania w zakresie usuwania kamienia z kotłów parowych, chroniąc je tym samym przed korozją i dalszymi konsekwencjami.

Pierwszym krokiem w przypadku ochrony kotłów parowych i ich elementów w instalacjach przemysłowych powinno być odpowiednie zmiękczenie wody lub jej demineralizacja. W naszej ofercie znajduje się wiele technologii, dzięki którym możliwe jest zmniejszenie ilości niepożądanych soli mineralnych w wodzie. Krokiem drugim jest bieżące zabezpieczanie wnętrza układów kotłowych przez specjalistyczne środki chroniące przed korozją i powstawaniem osadów. Opracowany przez nas preparat chroni instalacje przed powstawaniem kamienia, dzięki czemu przedłuża żywotność parowych układów kotłowych.

Vitro 9002 pH+ - inhibitor korozji lotny

Vitro Tanin - inhibitor korozji nielotny

Napisz do nas!

FORMULARZ KONTAKTOWY