Analiza składu wody przemysłowej

Podstawowym narzędziem wykorzystywanym na etapie doboru odpowiedniej metody uzdatniania wody jest jej analiza fizyko – chemiczna. Zakres badań obejmuje pomiar:

- pH

- przewodności

- twardości

- zawartości żelaza, manganu, cynku i  jonów chlorkowych.

- oraz inne w zależności od potrzeby.

 

Badania te wykorzystywane są przez nas zarówno przy nowych instalacjach ( badania wody zasilającej ) jak i przy obiegach istniejących w celu oceny stanu obiegu. W ramach obsługi naszych klientów wykonujemy comiesięczne bezpłatne analizy wody biorąc pod uwagę newralgiczne punkty instalacji. Dzięki takim działaniom mamy kompletny obraz zmian fizykochemicznych zachodzących w obiegu. 


Podstawowym elementem w analizach wody jest punkt odniesienia jakim jest zródło zasilania. Porównując parametry wody obiegowej do wody zasilającej jesteśmy w stanie dokładnie określić zjawiska fizykochemiczne występujące w instalacji oraz trafnie dobrać odpowiednią technologię korekcji chemicznej jak i uzdatniania wody.

 

W celu dobrania odpowiedniej technologii, urządzeń, systemów korekcji chemicznej wody prosimy o kontakt z naszymi działami serwisu oraz handlowym. 

Nasi specjaliści umówią się z Państwem na bezpłatną konsultację.

Zbiornik na środki chemiczne

Napisz do nas!

FORMULARZ KONTAKTOWY